Mis tunne oleks luua iga aastaajaga sügavam side?

Me elame nii sageli loodusmaailmast ja oma kehast võõrdununa. Tunneme end lõksus ja eraldatuna.
Taimed ja loomad, aga arenevad ja kohanevad pidevalt muutuvate oludega. Meie, inimesed kipume, aga kõrvale heitma aastaaegadest tulenevaid muutusi looduses. Me jätkame täistuuridel, nii et ei jõua kiire elutempoga sammu pidada. See tekitab ärevust, stressi ja viib läbipõlemiseni.

Taimemaailmas mahuvad kõik elutsükli muutused enamasti, aga ühte aastasse-
eostamine, sünd, noorus, täiskasvanuiga, vananemine ja surm on kogu elu kestev ring. Kevad, suvi, sügis ja talv.

Mis sa arvad kui veedaksime rohkem aega looduses ja jälgiksime aastaaegade vaheldumisi.
Elaksime looduse rütmidega sünkroonis.
Märkaksime oma keskkonnas peituvaid muutusi ja kohandaksime vastavalt sellele oma eluviise, mõtteviise, harjumusi ja sidet ümbritseva maailmaga.
Loodusmärkide lugemine aitaks meil paremini mõista meie sisemaailma.
Jalgade all oleva maaga uuesti ühendudes õpiksime oma füüsilises kehas puhkama.
See loob meis taas tasakaalu ja maandab kehas ja meeltes olevaid pingeid.

Soovin kutsuda sind matkadele ja õpitubadesse, kus toidame keha ja hinge esivanemate tarkustega.

TERE TULEMAST AASALE 


TEEKOND TAGASI JUURTE JUURDE 


Mul on nii hea meel, et oled siia jõudnud!
Soovin kutsuda sind matkadele, kus toidame keha ja hinge esivanemate  tarkustega.

       


MAA    PÄIKE     KUU

   PUUD   RAVIMTAIMED   ALLIKAD

Rohkem küsimusi? Kirjuta mulle! 

Maksimaalseks grupi suuruseks on 10 inimest. Minu jaoks on väga oluline hoida grupp väiksena, et õhkkond oleks võimalikult ühtehoidev ja sõbralik. 

KUI SUUR ON GRUPP?

Meditatiivseid matku, kus on võimalik lõõgastuda ja luua tugevam side iseendaga läbi  looduse rütmide ja taimede. 

MIDA PAKUME?

Retkedele on oodatud kõik, kes soovivad igapäevasest rutiinist välja astuda ja aja maha võtta, lähemalt tundma õppida Eesti pärandkultuuri ja  luua selle läbi loodusega tugevam ühendus. 

KEDA OOTAME?

Matkad toimuvad enamasti Lõuna-Eestis, Tartu- ja Viljandimaal. 

KUS MATKAD TOIMUVAD?

Riietu vastavalt ilmale. Suvel kanna kindlasti peakatet. Sügisel on soovituslik tuulekindel ja vihmakindel kihiline riietus. Jalga soovitan panna kummikud või matkasaapad. Kaasa võta veepudel, snäkid, putukatõrjevahendid  ja endale vajalikud ravimid.

MIDA RETKELE KAASA VÕTTA?

Rohkem küsimusi? Kirjuta mulle!

1.9 Osalejal on keelatud ilma grupijuhi nõusoleku ja teadmiseta kalduda     ettenähtud marsruudist, teha muid ennast ja/või teisi grupiliikmeid   ohustavaid tegusid. Osaleja vastutab kahju eest, mida
 tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab korraldajale,   kaasosalejatele või kolmandatele isikutele.

1.11 Osaleja on teadlik retkega seotud ohtudest ja tagajärgedest:  oht sattuda vette, madalast ja kõrgest temperatuurist, loodusest ja   maastikust tulenevatest ohtudest, ilmastikust tingitud ohtudest ja   arstiabi kättesaamatusest retkel. Osaleja on teadlik ilmastiku mõjudest     elektroonikale, tehnikale. Korraldaja ei vastuta nendest riskidest   tulenevate varaliste ja mittevaraliste kahjude eest.

1.12 Pretensioonid  tuleb esitada matka toimumise ajal või hiljemalt 5
 tööpäeva pärast retke lõppemist kirjalikult korraldajale.

1.10 Osaleja on kohustatud ilmuma retkele õigeaegselt, retkekirjelduses     ettenähtud ajal, ning ettenähtud kohtumiskohta. Osaleja hilinemise korral teenuse eest tasutud raha ei tagastata.

1.7 Osaleja on kohustatud täitma grupijuhi asjakohaseid korraldusi.

1.8 Osaleja vastutab retkel olles täielikult oma alaealiste laste eest.

1.5 Matka tühistamise korral punktis 1.3. ja 1.4. tulenevatest asjaoludest   on korraldaja kohustatud tagastama kliendile makstud summa hiljemalt   14 päeva jooksul teenuse tühistamisest.

1.6 Osaleja ja korraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele     siduvaks hetkest, kui osaleja on tasunud broneeritava teenuse eest.

1.3 Korraldajal on õigus tühistada teenus,  kui  registreerinud on liiga vähe     osalejaid. Kliendile teatatakse sel juhul tühistamisest, hiljemalt 48 tundi     enne retke algust.

1.4 Korraldajal on õigus teenus tühistada, kui see on tingitud vääramatust jõust (force majeure) tingitud asjaoludest.

1.1 Korraldaja juhindub oma tegevuses turismiseadusest,                         võlaõigusseadusest ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.2 Korraldaja vastutab, et teenus vastab kirjeldusele.

VALI ENDALE SOBIV MATK

Kas oled valmis looma iga aastaajaga sügavama ühenduse?

© 2023 AASALE